Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza ma charakter głównie długoterminowy, co wynika ze specyfiki przedmiotu badań, jakim jest ekosystem leśny, i obejmuje dwa podstawowe problemy:

  • badania nad biologiczną, techniczną i ekonomiczną rekonstrukcją gospodarstwa leśnego
  • kształtowanie, ochrona i racjonalne użytkowanie gospodarczych i infrastrukturalnych wartości lasu