Dziekanat

 

UWAGA !!!
W związku z komunikatem Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
i zawieszeniem zajęć dydaktycznych wszelkie sprawy w Dziekanacie proszę załatwiać telefonicznie lub e-mailowo

Dziekanat będzie otwarty

tylko dla spraw wymagających kontaktu bezpośredniego, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź e-mailowym,

tel. 61 848-7098 – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
tel.  61 848-7099 – studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

tel.   61 846 6298 - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia


Kierownik:  mgr Katarzyna Włoch tel. 061 848-7521

Specjaliści:  

  • Krystyna Burczyk   tel. 61 846-6298 
  • Hanna Marciniak  tel. 61 848-7098
  • mgr inż. Aneta Smektała tel. 61 848-7099

 

Legitymacje doktorantów i studentów zachowują ważność do 31 maja; do tego czasu nie ma konieczności potwierdzania ich ważności - (§ 45 a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 420).

DYŻURY SOBOTNIE DZIEKANATU:

W semestrze letnim 2019/20

25. 04. 2020 r.              godz. 8.00- 12.00

 

DYŻURY: DZIEKAN, PRODZIEKANI

 


DZIEKANAT

 Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Collegium Maximum
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel./fax  848-7098 – studia stacjonarne,
tel./fax  848-7099 – studia niestacjonarne

tel. 846 6298 - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia


Kierownik:  mgr Katarzyna Włoch tel. 061 848-7521

Specjaliści:  

  • Krystyna Burczyk   tel. 61 846-6298 
  • Hanna Marciniak  tel. 61 848-7098
  • mgr inż. Aneta Smektała tel. 61 848-7099