Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasu - konferencja

Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasu - konferencja

Czerwiec 13, 2018 - 10:33

Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współudziale innych ośrodków naukowych i instytucji, organizuje po raz ósmy konferencję ekonomiczno-leśną zatytułowaną „Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów”. Konferencja ta kierowana jest do wszystkich osób i instytucji, korzystających z unikatowych walorów lasów, którym zależy na ich utrzymaniu i pomnażaniu.

Zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego stawiają leśnictwu nowe zadania w zakresie realizacji funkcji społecznych, ekolo-gicznych i gospodarczych. Realizacja tych zadań prowadzi do wzrostu kosztów społecznych prowadzenia gospodarki leśnej. Głębsze poznanie oczekiwań społecznych i problemów związanych z realizacją proekologicznej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania leśnych jednostek gospodarczych. Las jako dobro ogólnonarodowe wymaga społecznego konsensusu w zakresie jego użytkowania.

     Konferencja będzie miejscem dyskusji i wymiany poglądów na tematy pojawiających się oczekiwań w zakresie korzystania z dobrodziejstw lasów oraz związanych z tym problemów racjonalnego gospo-darowania lasami.

  Ważnym uzupełnieniem Konferencji będzie prezentacja dorobku naukowego poznańskiej szkoły ekonomiki leśnictwa z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia istnienia wyższego szkolnictwa leśnego w Poznaniu.

     Mamy nadzieję, że tematyka konferencji przyczyni się do poszerzania wiedzy ekonomiczno-leśnej, podniesienia kwalifikacji pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych i innych instytucji związanych z lasami.

Terminarz

Do 31.08.2018 r.     - rejestracja i nadsyłanie zgłoszeń     

Do 15.09.2018 r.     - nadsyłanie referatów

10 - 12.10.2018 r.   - konferencja naukowa

Zgłoszenia na konferencję, zawierające dane personalne wszystkich zgłoszonych osób odbywają się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: http://www1.up.poznan.pl/kel/konferencje/formularz-rejestracyjny

Artykuły i streszczenia prosimy przesyłać w oddzielnych plikach na adres e-mail: elkonf@up.poznan.pl

 

Miejsce

Marine Hotel & Ultra Marine

ul. Sułkowskiego 9

78-100 Kołobrzeg

www.marinehotel.pl

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1400 zł (pokój dwuosobowy). Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju jednoosobowego (1900 zł).

 

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Bank Zachodni WBK S.A. VI  Oddział

w Poznaniu - nr rachunku:

29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

W tytule przelewu prosimy podać następujące dane:

imię i nazwisko oraz dopisek: subkonto 293.21.508, konferencja ekonomiczno-leśna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Leśny

Katedra Ekonomiki Leśnictwa

ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Tel. +48 61 848 7685

tel. +48 502 460 524 (Krzysztof Adamowicz)

www.up.poznan.pl/kel

e-mail: elkonf@up.poznan.pl

strona konferencji

http://www1.up.poznan.pl/kel/konferencje/2018-ekonomiczne-aspekty-realizacji-ekologicznych-spo%C5%82ecznych-i-gospodarczych-funkcji

stat4u