Finaliści stypendium wyjazdowego „Lasy Świata” Borneo 2015 - wybrani

Finaliści stypendium wyjazdowego „Lasy Świata” Borneo 2015 - wybrani

Grudzień 01, 2014 - 09:31

Do drugiej edycji stypendium wyjazdowego „Lasy Świata” zgłosiło się 12 kandydatów, studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu. Na spotkaniu 24 listopada 2014 r. w sali D.S. "Przylesie" odbył się wybór laureatów. Studenci walczyli o 3 stypendia, ufundowane przez: Dziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, firmę ATJ s.c. oraz właściciela portalu Studia.net.

Na spotkaniu kandydaci osobiście prezentowali swoje dokonania przed Komisją stypendialną oraz licznie zgromadzonym audytorium. Komisja, pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Leśnego, złożona z przedstawicieli studentów, pracowników Wydziału oraz fundatorów stypendium miała za zadanie wyłonienie trójki stypendystów.

Głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska, itp.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną okazało się, że na trzecim miejscu dwie osoby maja równą liczbę punktów i potrzebne jest dodatkowe głosowanie. Wtedy, niespodziewanie Dziekan WL prof. Roman Gornowicz ogłosił że ufunduje dodatkowe stypendium. Deklaracja ta wywołała wielkie zadowolenie i owację zgromadzonych.

W ten sposób laureatami drugiej edycji stypendium wyjazdowego „Lasy Świata” zostało czterech studentów:

  • Bartosz Gosztyła - stypendium Studia.net
  • Beata Kątna - stypendium Dziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu
  • Adrian Talaśka - stypendium firmy ATJ s.c.
  • Radosław Witkowski - stypendium Dziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu

Uzyskane stypendia pokryją koszty udziału laureatów w organizowanej przez Wydział Leśny UP w Poznaniu wyprawie naukowej na Borneo, która odbędzie się w lutym 2015 r. W wyprawie mogą także uczestniczyć inni studenci i pracownicy, którzy sami pokryją koszty udziału.

Patronatem medialnym wyprawę „Lasy Świata” na Borneo objęli: ArcanaGIS, Drewno.pl, Dziennik Leśny, Głos Lasu, Przegląd Leśniczy i Wieści Akademickie.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele serwisu internetowego Drewno.pl poinformowali, że podobnie jak w roku ubiegłym, oferują fundatorom stypendium „Lasy Świata” bezpłatną reklamę w postaci banera wyświetlanego przez miesiąc na stronie głównej portalu o wartości 1500 zł netto. Oprócz tego będą oni wymieniani w relacjach z wyjazdu, ukazujących się w serwisie Drewno.pl.

W skład Komisji stypendialnej weszli:

  • Przewodniczący - Dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu: prof. dr hab.  Roman Gornowicz
  • Przedstawiciele studentów: Karolina Dabulis, Bartłomiej Sijka, Marek Żeliźniak
  • Przedstawiciele pracowników: prof. dr hab. Piotr Łakomy, dr hab. Jarosław Szaban, dr inż. Andrzej Węgiel
  • Przedstawiciele fundatorów stypendium: mgr inż. Karolina Lewandowska (Studia.net), dr inż. Tomasz Jelonek (ATJ s.c.)

Strona wyprawy Lasy Świata:

http://www.up.poznan.pl/lasyswiata/