Historia

Początki Wydziału Leśnego wiążą się z powstaniem, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie 15 maja 1919 roku przedstawiono koncepcję stworzenia studiów leśnych, trwających 4 lata. 

We wrześniu 1919 roku na Uniwersytecie Poznańskim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Rolniczo-Leśnego, który obejmował dwie sekcje: Rolniczą i Leśną. W 1951 roku, wspomniany Wydział przekształcił się w samodzielną Uczelnię pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu, już z samodzielnie działającym Wydziałem Leśnym. 

Rada Wydziału Leśnego ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (1956 roku) i doktora habilitowanego (1965 roku) w dziedzinie nauk leśnych.

Gakeria:

Studiowaliśmy leśnictwo w czasie Stanu Wojennego