IFSA

IFSA, czyli The International Forestry Students' Association jest organizacją budującą współpracę między studentami nauk leśnych, która poszerza wiedzę i uczy współpracy. Poglądy polityczne, religijne i korzyści finansowe nie mają tutaj żadnego znaczenia.

Misją Organizacji jest tworzenie znajomości, wzbogacanie edukacji i propagowanie zrozumienia kulturowego.

IFSA ma status organizacji globalnej, która obejmuje studentów leśnictwa w szerokim zakresie działalności. Ma też wizję współpracy między studentami nauk leśnych,  zwiększając wiedzę i zrozumienie procesów zachodzących w lasach i leśnictwie oraz zasad zrównoważonego rozwoju.
IFSA osiąga swoje cele poprzez organizowanie zajęć, które promują wymianę doświadczeń i informacji między studentami. Działania te odbywają się podczas międzynarodowych sympozjów, seminariów, szkoleń i spotkań a także poprzez współpracę z organizacjami partnerskimi.

 

President: Jędrzej Damski

Ifsa.poznan@outlook.com

jedrekd@outlook.com

+48 517 435 651

NERM 2014

Jednym z corocznych spotkań, organizowanym przez członków IFSA z północnej części Europy, jest NERM (Northern-European Regional Meeting),

W 2014 roku organizatorami tego wydarzenia byliśmy my- członkowie LC ‘Koło Leśników’ Poznań. Przez tydzień na terenie naszego kraju gościliśmy 30 studentów leśnictwa, z 12 krajów. Tematem przewodnim imprezy był konflikt między gospodarką leśną a ochroną przyrody. Problem przedstawiliśmy uczestnikom na terenie Puszczy Białowieskiej, ścisłego rezerwatu przyrody „Czerwone Bagno” oraz w mazurskich lasach. 

Staraliśmy się przy tym pokazać zagranicznym gościom Polskę z jak najlepszej strony, uwzględniając naszą przyrodę, ale też zabytki i polską kulturę, wypełniając program atrakcjami jak najbardziej obficie było to możliwe.

Szereg starań, wiele godzin poświęconych na organizację nie poszły na marne. Uczestnicy opuszczając Polskę żegnali się z nami często ze łzami w oczach, a na pewno mnóstwem dobrych wspomnień, zapewniając nas o szybkim powrocie. Niektórym już się udało to zrealizować, na innych czekamy z utęsknieniem.

FORSEENPOMERANIACAMP
 
Pod patronatem IFSA w latach 2011-2013 na Wydziale Leśnym odbywały się Międzynarodowe Obozy studenckie „ForseenPOMERANIA Camp”, w których wzięło udział ponad 300 studentów z krajów: Chiny, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Iran, Włochy, Łotwa, Litwa, Nigeria, Polska, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Ukraina.