Inauguracja Uniwersytetu Młodych Przyrodników

Inauguracja Uniwersytetu Młodych Przyrodników

Październik 29, 2018 - 09:08

20. 10. 2018 roku na Wydziale Leśnym UPP odbył się pierwszy wykład w ramach projektu dofinansowywanego z Funduszy Europejskich: Przyroda od A do Z; Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników.  Inauguracyjny wykład pt. „O konieczności użytkowania przyrody” przeprowadził prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz

Pan Profesor jest inicjatorem i pomysłodawcą cyklu wykładów – Proekologiczne użytkowanie przyrody, w ramach którego co miesiąc będą odbywały się zajęcia dla uczniów szóstych i siódmych klas szkół podstawowych. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele i blisko sześćdziesięciu uczniów ze szkół im. Leśników Polskich w Gębicach, nr 66 w Poznaniu, Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu.

Wykład inauguracyjny uświetnił występ zespołu „Venator”. Pan Profesor poruszył wiele bardzo interesujących kwestii związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody i jako że zajęcia te mają charakter akademicki pozostawił uczniom do przemyślenia i opracowania wybrany problem związany właśnie z użytkowaniem przyrody. Wykład zakończył się gromkimi brawami i bardzo pozytywnym odbiorem przez Audytorium. Kolejny wykład odbędzie się już 17. 11. 2018 roku.

Do zobaczenia!

Marlena Baranowska