Jubileusz 35 - lecia Arboretum Leśnego w Zielonce

Jubileusz 35 - lecia Arboretum Leśnego w Zielonce

Wrzesień 25, 2014 - 00:00

W otoczeniu lasów i jezior, w sercu Puszczy Zielonki, władze rektorskie, naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, dyrektorzy zakładów doświadczalnych UP, Burmistrz Murowanej Gośliny i Dyrektor Zarządu Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka świętowali jubileusz 35 - lecia działalności Arboretum Leśnego w Zielonce.

 

Z okazji tego jubileuszu w Ośrodku Naukowo - Edukacyjnym w Zielonce zorganizowana została sesja naukowa poświęcona Arboretum.

 

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak uhonorował Dyrektora Zakładu Doświadczalno - Dydaktycznego Arboretum Leśne w Zielonceinż. Mariana Grodzkiego listem gratulacyjnym, goście wręczyli kwiaty i upominki. Gospodarz opowiedział zaproszonym o niezwykłych zasobach Arboretum: kolekcjach drzew liściastych i iglastych, wrzosów i wrzośców oraz pnączy, o hodowanych tu rzadkich okazach starych odmian jabłoni, monitorowaniu zjawisk atmosferycznych dzięki wielozadaniowej stacji meteorologicznej oraz o obserwacjach miejsc gniazdowania różnorodnych owadów. W Arboretum prowadzona jest dokładna dokumentacja drzewostanowa, badania m. in. nad dynamiką wzrostu drzew i krzewów oraz aklimatyzacją roślin. Pan profesor Władysław Barzdajn - Kierownik naukowy Rady Arboretum przedstawił wyniki badań nad odziedziczalnością cech starych dębów i reakcję na prowadzoną selekcję.

Pan profesor Adam Boratyński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku opowiedział o prowadzonych badaniach genetycznych sosny hakowatej, sosny zwyczajnej, kosodrzewu i sosny błotnej, pozwalające na usystematyzowanie gatunku. Pan dr inż. Jacek Zientarski referował znaczenie obserwacji meteorologicznych dla funkcjonowania arboretów leśnych, wpływie warunków ekstremalnych na przetrwanie gatunków, wpływie klimatu na rozmieszczenie flory oraz jakości gleb na intensywność rozwoju. Prowadzący sesję pan profesor Wojciech Wesoły - Przewodniczący Rady Arboretum Leśnego w Zielonce podkreślił, jak ważne jest prowadzenie dokumentacji umożliwiającej ocenę zachowania doświadczalnych powierzchni leśnych.

Następnie pod kamieniem upamiętniającym inicjatora powstania Arboretumprofesora Jana Meixnera Magnificencja Rektor złożył wiązankę kwiatów. Dumą Arboretum jest Ścieżka Dydaktyczna, która znajduje się na obszarze bagiennym doliny rzeki Trojanki, wykonana w czasie praktyki studenckiej. Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu UP zaprojektowało i wykonało na urozmaiconym terenie ścieżkę dydaktyczną „Owadogród”, pozwalającą na obserwację różnorodnych zjawisk, występowania gatunków roślin i bytowania owadów. Owa niezwykła trasa składa się z dziewięciu specjalnych stanowisk badawczych. Zbudowano tu: „Strefę przybrzeżną”, „Skarpę nawapienną”, „Martwe drewno”, „Barć”, „Owadzią spółdzielnię”, stację „Sukcesja wtórna”, „Sad owocowy”, „Mrowisko” i „Łąkę kwietną”. Ścieżki te, jak i całe Arboretum służą naukowcom, badaczom, młodzieży akademickiej i szkolnej oraz miłośnikom przyrody. Przy Arboretum w Zielonce funkcjonuje także szkółka leśna, w której prowadzi się badania nad rozmnażaniem drzew i krzewów. Sadzonki drzew i krzewów liściastych i iglastych hodowane są na potrzeby Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina oraz na sprzedaż.

Zwieńczeniem spotkania w Arboretum, dla upamiętnienia tego jubileuszu, było zasadzenie przez władze Uczelni drzewa buka pospolitego „Dawyck Purple” (Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’). Dyrektorowi Marianowi Grodzkiemu życzono dalszego rozwoju tej wyjątkowej bazy naukowej, badawczej i edukacyjnej, cennej nie tylko dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, lecz także dla wielu innych placówek naukowych oraz społeczności całego regionu.

mgr Kamila Bryll

stat4u