Kamil Adamski laureatem konkursu o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego

Kamil Adamski laureatem konkursu o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego

Listopad 07, 2018 - 09:06

Kamil Adamski tegoroczny magistrant Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie został laureatem pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu techniki leśnej, zorganizowanego przez Katedrę Techniki Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tytuł nagrodzonej pracy „Analiza pola widzenia operatora harwestera”. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł ufundowaną przez: Forest Consulting Center i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego.

Na konkurs wpłynęły prace z trzech uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Do oceny prac została powołana komisja oceniająca w składzie:

Przewodniczący komisji: Prof. dr hab. Roman Gornowicz – Katedra Techniki Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Członkowie komisji:

dr hab. Krzysztof Jabłoński -  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

mgr. inż. Wiesław Krzewina - Dyrektor w Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych

dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. -  Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Włodzimierz Stempski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk –Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

sekretarz komisji: Jolanta Węgiel – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Laureata wyłowiono w wyniku głosowania komisji. Serdecznie gratulujemy panu Kamilowi Adamskiemu.  A wszystkich absolwentów 2019 r. już dziś zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu.