Leśnictwo

Leśnictwo

Październik 13, 2014 - 13:55

W rankingu Perspektywy 2016 i 2017  kierunek Leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął pierwsze miejsce wśród Wydziałów Leśnych w kraju

 

Studia I stopnia

Forma:

  • Studia stacjonarne – 7 semestrów
  • Studia niestacjonarne – 8 semestrów

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

Polski

Rekrutacja http://www.skylark.up.poznan.pl/kandydat

 

 Na początkowych latach studiów wykłada się przedmioty ogólne i podstawowe (na przykład botanika leśna z dendrologią i fitosocjologią; zoologia leśna, gleboznawstwo leśne). Na wyższych latach pojawiają się przedmioty kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne, dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.

Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych, administracji Dyrekcji Ochrony Środowiskach oraz w firmach związanych z leśnictwem, w tym w zakładach usług leśnych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

O kierunku leśnictwo w prasie

"Rynek pracy szybko wchłania i dobrze opłaca nie tylko informatyków, ale też leśników" - Tygodnik Wprost

Studia, które dają dobrą przyszłość

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych