Rekrutacja

Rekrutacja

Październik 13, 2014 - 13:52
Polski

Harmonogramy rekrutacji wykonywane są centralnie przez dział studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jest on ustalany indywidualnie na każdy rok rekrutacji. W celu zapoznania się z obecnymi terminami, prosimy o wybór odpowiedniego typu studiów i przejście do Harmonogramu rekrutacji na interesujący nas rok tutaj.

Jeżeli harmonogram na interesujący nas rok nie widnieje na liście, oznacza to że nie został on jeszcze stworzony, i należy powrócić na stronę za pewien czas.

Kandydaci  zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu, w teczce z gumką opisanej wg wzoru, następujące dokumenty:

 Dokumenty

poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości

ankietę osobową kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola,

 poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – zdjęcie cyfrowe należy zamieścić na swoim rkk,

oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat – część ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata",

kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej,

dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego,

dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dane kontaktowe Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Leśny, kierunek: Leśnictwo, nr telefonu: 507 927 286,
Adres e-mail: rekwln@up.poznan.plrekwl@up.poznan.pl

nr telefonu dla kandydatów na studia niestacjonarne: 505 030 424.
 
20180530074225512_0001_0.png
perspektywy2017_0.png
23758064_1592031624199732_2058122677_n.jpg