Katedra Inżynierii Leśnej ogłasza nabór kandydatów na doktoranta studiów III stopnia

Katedra Inżynierii Leśnej ogłasza nabór kandydatów na doktoranta studiów III stopnia

Czerwiec 06, 2018 - 11:37

Oferta skierowana jest do osób wyrażających chęć prowadzenia w ramach doktoratu badań naukowych na tematy związane z szeroko pojętą inżynierią leśną (drogownictwo leśne, gospodarka wodna w lasach, inżynieryjne zagospodarowanie lasu, sylwaturystyka, ekoinżynieria, ochrona środowiska, przejścia dla zwierząt).

Wymagana dokumentacja kandydatów:

  • prośba o podjęcie opieki naukowej nad planowaną pracą doktorską realizowaną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Inżynierii Leśnej,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • CV,
  • dokument z wyliczoną średnią ocen ze studiów potwierdzony przez właściwy Dziekanat.

Zgłoszenia należy dokonywać w sekretariacie Katedry Inżynierii Leśnej ul. Wojska Polskiego 71C,
pok. 210 u Pani Małgorzaty Korżak (tel. 61 848-6366). Termin zgłoszenia kandydatur upływa 22 czerwca 2018r.
Rozmowa z kandydatami odbędzie się 26 czerwca 2018 r. ul. Wojska Polskiego 71C 60-625 Poznań
pok. 209 o godz. 12.00.

Dalsza rekrutacja odbędzie się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na I rok stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Leśnym w roku akademickim 2018/2019
oraz zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

stat4u