Konferencja Katedr Jednoimiennych „Interdyscyplinarność użytkowania lasu”

Konferencja Katedr Jednoimiennych „Interdyscyplinarność użytkowania lasu”

Czerwiec 14, 2018 - 11:23

W dniach 4-5 czerwca 2018 roku odbyła się Konferencja Katedr Jednoimiennych pt.: „Interdyscyplinarność użytkowania lasu”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny. Organizatorem Konferencji był Zakład Użytkowania Lasu i Drewna, Instytutu Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

W konferencji udział wzięli m.in. pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Leśnego z Katedr: Użytkowania Lasu, Inżynierii Leśnej oraz Techniki Leśnej, a także Wydziału Technologii Drewna oraz przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, Instytutu Badawczego Leśnictwa. Liczną grupą uczestników byli również pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Celem konferencji była prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu interdyscyplinarności użytkowania lasu realizowanego w warunkach trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Konferencja dotyczyła wymiany aktualnego dorobku naukowego oraz praktycznego pomiędzy krajowymi ośrodkami naukowymi Wydziałów Leśnych i pokrewnych. Spotkanie stało się miejscem dyskusji na temat użytkowania, zagospodarowania inżynieryjnego oraz technicznego lasów, co przekłada się na zintensyfikowaną współpracę w zakresie realizowanych badań naukowych oraz kształcenia studentów.

Referaty wygłoszono w następujących blokach tematycznych: techniki i technologie w pozyskiwaniu drewna i zagospodarowaniu lasu, surowce leśne, ergonomia w leśnictwie, inżynieryjne zagospodarowanie lasu oraz kształcenie uniwersyteckie w zakresie użytkowania lasu, ergonomii i inżynierii. Łącznie prelegenci wygłosili 40 referatów. Sesja posterowa składała się z 9 tematów badawczych.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, a Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Janusz M. Sowa, gdzie członkami byli również pracownicy Wydziału Leśnego Naszej Uczelni: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak, dr hab. inż. Witold Grzywiński, prof. UP oraz dr hab. inż. Arkadiusz Tomczak.

dr hab. inż. Arkadiusz Tomczak

mgr inż. Adrian Kasztelan

stat4u