Konferencja w Gruzji

Konferencja w Gruzji

Listopad 09, 2018 - 09:20

W dniach od 26 do 29 października 2018 roku odbyła się w Gruzji II MIĘDZYNARODOWA GRUZIŃSKO-POLSKA KONFERENCJA „WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE LEŚNICTWA I OCHRONY PRZYRODY”, w której uczestniczyła 24-osobowa delegacja z Polski, reprezentująca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, PGL Lasy Państwowe, parki narodowe oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Konferencja była jednym z największych bilateralnych spotkań w powojennej historii naszych krajów.

W pierwszym dniu Konferencji, podczas sesji plenarnej na Wydz. Nauk Rolniczych i Bioinżynierii Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi, wygłoszono cykle referatów, a najwyższe, honorowe odznaczenie Lasów Państwowych – Kordelasa Leśnika Polskiego otrzymał prof. Giorgi Gagoshidze, jako pierwszy Gruzin w historii. Kolejne dni Konferencji zajęły sesje terenowe, które objęły:

- złożenie kwiatów na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi,

- złożenie kwiatów przy popiersiu Salomona Kurdiani w Sagarejo oraz wizytę w domu rodzinnym „ojca gruzińskiego leśnictwa”,

- wizytę w Lagodeckim Obszarze Chronionym i złożenie kwiatów na cmentarzu, przy grobie Ludwika Młokosiewicza – inicjatora utworzenia na tym terenie pierwszego rezerwatu przyrody na Kaukazie,

- wizyta w Parku Narodowym Borjomi-Kharagauli.

 

Relacja telewizji gruzińskiej o Konferencji:

Relacja Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gruzji

Relacja gruzińskiego portalu informacyjnego

 

Grzegorz Rączka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

do spraw współpracy z krajami Kaukazu

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

stat4u