Konferencje

Samorząd Studentów Wydziału Leśnego w Poznaniu zorganizował XII Ogólnopolską Konferencję Studentów Leśnictwa

Kwiecień 24, 2019 - 07:40

W czwartek 11.04 uczestników konferencji przywitali gospodarze ośrodka – pracownicy Nadleśnictwa Świebodzin. Pan Z-ca Nadleśniczego Jarosław Guzowski, Pani podleśniczy leśnictwa Dolina – Estera Mikuła oraz Pan Michał Olech rzecznik prasowy Nadleśnictwa Świebodzin, który wraz z Panem Jarosławem przedstawili uczestnikom rys historyczny nadleśniczych zarządzających terenem obecnego nadleśnictwa, a także charakterystykę terenu oraz bieżące problemy z jakimi się zmagają.

VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - Przyroda – Las – Technologia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców

„Przyroda – Las – Technologia” organizowanej przez doktorantów Wydziału Leśnego oraz Wydziału Technologii Drewna, która odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2019 roku na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką problematykę nauk przyrodniczych, leśnych i związanych z technologią stosowaną w naukach przyrodniczo – leśnych. Konferencja jest skierowana do studentów, młodych naukowców – doktorantów oraz doktorów.

Konferencja w Gruzji

Listopad 09, 2018 - 09:20

W pierwszym dniu Konferencji, podczas sesji plenarnej na Wydz. Nauk Rolniczych i Bioinżynierii Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi, wygłoszono cykle referatów, a najwyższe, honorowe odznaczenie Lasów Państwowych – Kordelasa Leśnika Polskiego otrzymał prof. Giorgi Gagoshidze, jako pierwszy Gruzin w historii. Kolejne dni Konferencji zajęły sesje terenowe, które objęły:

- złożenie kwiatów na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi,

Sprawozdanie z konferencji „Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasu”

Listopad 09, 2018 - 08:34

Uczestnicy konferencji reprezentowali różne jednostki naukowe: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Szczeciński, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W obradach uczestniczyli ponadto przedstawiciele różnych podmiotów gospodarczych zainteresowanych utylitarnym zastosowaniem wyników badań naukowych.

Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów

Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów

Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale innych ośrodków naukowych organizuje po raz ósmy konferencję ekonomiczno-leśną, której tematem przewodnim są "Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów".

Konferencja będzie miejscem dyskusji i wymiany poglądów na pojawiające się nowe oczekiwania w zakresie korzystania z dobrodziejstw lasów oraz związanych z tym problemów regionalnego gospodarowania lasami.

Strony

Subskrybuj RSS - Konferencje
stat4u