Ekologia w leśnictwie - konferencja

Dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu  zawiadamia o konferencji organizowanej z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Jerzego Modrzyńskiego.

 

8 listopada 2018 roku, Kolegium Rungego

ul. Wojska Polskiego 52, Poznań

 

Tematyka:

 Czy stawianie leśników naprzeciw ekologów jest uzasadnione? Ile jest ekologii
w dydaktyce szkolnictwa leśnego? Ile ekologii jest w badaniach naukowych prowadzonych przez leśników? Ile jest wreszcie ekologii w praktyce leśnej?
Co to jest leśnictwo proekologiczne? Jak rozumiane i realizowane jest gospodarowanie ekosystemami leśnymi?

Te i im podobne zagadnienia chcielibyśmy poruszyć na konferencji organizowanej z okazji ukończenia 70. roku życia przez prof. dr. hab. Jerzego Modrzyńskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Ekologicznych Podstaw Hodowli Lasu oraz założyciela i pierwszego kierownika Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu.

Mamy jednocześnie nadzieję, że w ten sposób zostanie zainicjowany cykl konferencji na ten przyrodniczo i społecznie ważny temat.

Ramowy program:

10:00 – 11:00 - rejestracja uczestników

11:00 – 12:30 - sesja jubileuszowa

12:30 – 13:30 - lunch

13:30 – 15:00 - sesja referatowa I

15:00 – 15:30 - przerwa na kawę

15:30 – 16:30 - sesja referatowa II

16:30 – 17:00 - dyskusja i podsumowanie

 

Patronat honorowy:

prof. dr hab. Jan Pikul - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Jacek Oleksyn - Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

mgr inż. Tomasz Markiewicz - Dyrektor RDLP w Poznaniu

 

Patronat medialny:
Przegląd Leśniczy; Forestry Letters

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Piotr Łakomy - dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, przewodniczący konferencji

Dr hab. Wojciech Kowalkowski – kierownik Katedry Hodowli Lasu

Dr hab. Paweł Rutkowski - kierownik Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu

Prof. dr hab. Piotr Robakowski – kierownik Zakładu Ekologicznych Podstaw Hodowli Lasu

 

Sekretariat:

Dr inż. Marlena Baranowskamarlenab@up.poznan.pl; 781 139 715

Dr inż. Adrian Łukowskilukowski@up.poznan.pl; 605 442 377

Adres: Katedra Hodowli Lasu, ul. Wojska Polskiego 69, 60-625 Poznań

 

Dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu: prof. dr hab. Piotr Łakomy