VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia” organizowanej przez doktorantów Wydziału Leśnego oraz Wydziału Technologii Drewna, która odbędzie się 29 maja 2020 roku na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką problematykę nauk przyrodniczych, leśnych i związanych z technologią stosowaną w naukach przyrodniczo – leśnych. Konferencja jest skierowana do młodych naukowców – doktorów i doktorantów oraz studentów i uczniów szkół średnich.

Referaty i postery prezentowane podczas Konferencji powinny mieć formę pracy badawczej lub pracy przeglądowej. Wszystkie prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do sesji posterowej bądź referatowej.

 

Najlepiej ocenione referaty i postery zostaną nagrodzone.

 

Terminarz:

 

  • Do 20 kwietnia 2020 r. zgłaszanie udziału w konferencji za pomocą formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności za uczestnictwo;
  • Do 30 kwietnia 2020 r. przesyłanie abstraktów referatów lub posterów w języku polskim na adres e-mail;
  • Do 15 maja 2020 r. zostanie udostępniony harmonogram konferencji;
  • 29 maja 2020 r. OKMN Przyroda-Las-Technologia.

 

Opłaty za uczestnictwo w konferencji:

 

  • 150 zł brutto doktorzy doktorzy oraz doktoranci;
  • 100 zł brutto studenci i uczniowie szkół średnich oraz osoby biorące udział bierny.

 

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: imienne certyfikaty uczestnictwa, materiały konferencyjne, książkę abstraktów, obiad, przerwy kawowe, spotkanie integracyjne.

 

Miejsce Konferencji: Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wojska Polskiego 42, 60-628 Poznań).

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Konto: WBK S.A. VI O/M Poznań: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Koniecznie w tytule przelewu: 293.91.593 P–L–T oraz imię i nazwisko wpłacającego, a także nazwa jednostki macierzystej.

Przykład: 293.91.593 P–L–T, Jan Kowalski, UPP

Dodatkowe informacje na temat konferencji znajdują się na:

Formularz zgłoszeniowy

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

email: kplt@up.poznan.pl

Baner P-L-T.jpg