Konkurs o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu techniki leśnej

Konkurs o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu techniki leśnej

Maj 16, 2018 - 11:50

Katedra Techniki Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Forest Consulting Center Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego zapraszają do udziału w Konkursie o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu techniki leśnej.

Do Konkursu można zgłaszać prace absolwentów I lub II stopnia studiów, dowolnej polskiej uczelni, których praca dyplomowa zgodna jest z tematyką Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa jest obrona pracy dyplomowej do dnia 30 września 2018 r.. Pracę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: jwegiel@up.poznan.pl do 15 października 2018 r. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli Organizatorów. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

 

Szczegóły w załącznikach

 

dr inż. Józef Grodecki urodził się 18 sierpnia 1945roku w Kociubińce (Ukraina). W 1965 r. podjął studia leśne w Wyższej Szkole Rolniczej Poznaniu. W czasie studiów aktywnie działał w podlegającej Zrzeszeniu Studentów Polskich Komisji Turystyki i Sportu. W 1966 r. został prezesem Sekcji Grotołazów przy Akademickim Klubie Turystyki w Poznaniu. W 1969 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, natomiast w 1976 stopień naukowy doktora nauk leśnych. W trakcie pracy na Wydziale Leśnym w latach 1969 – 2009 wielokrotnie kierował lub uczestniczył w grantach resortowych.

Był praktykiem, który doświadczenie zawodowe uzyskał również poprzez 5-letnią pracę w lasach niemieckich. Doświadczenie to było wykorzystywane przez różne gremia Lasów Państwowych: był członkiem Kolegium przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych, członkiem Zespołu ds. Wdrożeń Nowych Technologii przy Dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Jego dorobek naukowy obejmuje 180 prac naukowych i popularnonaukowych. Badał  zagadnienia dotyczące efektywności maszyn i technologii, głównie w pozyskaniu i zrywce drewna, oceny bazy drewna małowymiarowego w polskim gospodarstwie leśnym, charakterystyki sortymentów w biomasie drzew i drzewostanów sosnowych różnych klas wieku, organizacji i efektywności usługowego wykonawstwa prac leśnych.

Był jednym z pionierów wdrażających w Polsce metody zmechanizowanego pozyskania i zrywki drewna za pomocą harwesterów i forwarderów. Założyciel i członek Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego, pomysłodawca Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych, członek Rady Programowej Przeglądu Leśniczego. Zmarł  24 lutego 2017 r. w wieku 72 lat.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon REGULAMIN.pdf420 KB
Plik formularz_zgłoszeniowy.docx19.88 KB
stat4u