Śladami strzygonii po Puszczy Noteckiej

Śladami strzygonii po Puszczy Noteckiej

Październik 01, 2020 - 08:05

24 września 2020 r. 11 studentów Koła Leśników wzięło udział w pierwszym studenckim rajdzie „Śladami strzygonii po Puszczy Noteckiej”, którego 16. kilometrowa trasa przebiegała przez teren Nadleśnictwa Międzychód. Celem tej turystycznej imprezy było, obok wędrówki, zapoznanie uczestników z walorami historycznymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi Puszczy Noteckiej; poznawanie gospodarki leśnej realizowanej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” oraz zaakcentowanie 100. utworzenia polskiej, leśnej administracji w Nadleśnictwie Międzychód. Rajd łączył rekreację z edukacją leśną.

Na trasie wędrówki studenci zapoznali się m.in. z wieloma leśnymi aspektami związanymi z zagospodarowaniem lasu w leśnictwach Sowia Góra, Żmijowiec i Przedlesie    – o czym informowali miejscowi leśniczowie. Zobaczyli czynną wiertnię ropy i gazu oraz poznali zasady jej funkcjonowania na terenie leśnym. Oglądali drogi leśne wykonane            w różnych technologiach oraz elementy zagospodarowania łowieckiego (grodzenia, lizawki, ambony). Intersującą pozycją na trasie przemarszu była powierzchnia, na której testowane są drzewa mateczne. Przy Wielkiej Sowie – górującej wydmie śródlądowej omówiono różnorodne warunki wzrostowo-przyrostowe drzewostanu, zależne od stron świata oraz usytuowania na stoku, a przy remizie biocenotycznej poruszono problem celowości stosowania tego typu biologicznych metod oporu.

            Podczas kilkugodzinnego marszu przez Puszczę Notecką można było zobaczyć zmieniającą się strukturę gatunkową i wiekową, a także docenić różnorodne walory krajobrazowe i turystyczne, zwłaszcza na terenie wydm śródlądowych i przy jeziorze Głęboczek. Przy siedzibie Nadleśnictwa Międzychód odbyło się spotkanie z nadleśniczym Piotrem Bielanowskim, podczas którego mówiono o historii tej jednostki, realizowanych zadaniach gospodarczych, perspektywach pracy dla absolwentów leśnictwa.

Zakończenie rajdu miało miejsce w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Mokrzec, gdzie po zwiedzeniu tematycznej ekspozycji edukacyjnej, imprezę podsumowano przy rajdowym ognisku. W rajdzie uczestniczyli studenci leśnictwa z różnych lat studiów: Hanna Baśkiewicz, Kacper Drewniak, Przemysław Dyba, Cezary Glama, Julia Kasprzak, Paulina Kaźmierczak, Natalia Kopacz, Aleksandra Marciniak, Sebastian Wielgus, Justyna Wiśniewska, Michalina Witkowska. Docenić należy duże zaangażowanie w organizację rajdu – wiceprezesa Koła Leśników Przemysława Dyby.

            W moim przekonaniu, tego rodzaju poznawanie lasu „z buta” pozwala na uzupełnienie i lepsze utrwalenie wiedzy przekazywanej w ramach programowych zajęć dydaktycznych.

W planach są kolejne edycje Rajdu i nowe trasy.

Władysław Kusiak