Najnowsze wiadomości i artykuły

Latest

Wydział Leśny UPP w litewskiej gazecie Mūsų Girios

W styczniu w litewskiej gazecie Mūsų Girios (Nasze Lasy) ukazał się relacja dziekana Wydziału Nauk Leśnych i Ekologii z Vytautas Magnus University Agriculture Academy prof. Edmundasa Bartkevičiusa i prodziekana doc.

Read More

O jelonku rogaczu (Lucanus cervus) w Scientific Reports

Niedawno, na łamach jednego z ważniejszych czasopism naukowych na świecie, ukazała się publikacja autorstwa pracowników Katedry Entomologii Leśnej, Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu oraz Katedry Fitopatologii Leśnej omawiająca rozmieszczen

Read More

Prof. dr hab. Roman Jaszczak

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. nadał Panu Romanowi Jaszczakowi, pracownikowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytuł profesora.

Read More

Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

W dorobku publikacyjnym Kandydata zwraca uwagę szereg cennych opracowań metodycznych.

Read More

Sezon zimowy Sekcji Łuczniczej Koła Leśników

Mamy już połowę Marca, postanowiliśmy więc podsumować sezon zimowy Sekcji Łuczniczej Koła Leśników. Jako daty graniczne wybrałem sobie 1 grudnia i ostatni turniej na którym byliśmy - 7 marca.

Read More

Prof. UPP dr hab. inż. Robert Kuźmiński – nowym kierownikiem Katedry Entomologii Leśnej

Prof. UPP dr hab. inż. Robert Kuźmiński

Absolwent Technikum Leśnego w Goraju i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od października 1995 roku pracownik Katedry Entomologii Leśnej, Wydziału Leśnego UPP.

Read More

Strony