Najnowsze wiadomości i artykuły

Latest

Powołano Zespół ds. promocji Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

Mgr inż. Jolanta Węgiel od 2006 r. związana z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a od 2009 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw promocji Wydziału Leśnego.

Read More

Nowy wskaźnik monitorowania przestrzennego zróżnicowania drzew w ekosystemach leśnych – publikacja w Ecological Modelling

Zrozumienie naturalnych mechanizmów utrzymania różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych jest kluczowym warunkiem wstępnym skutecznego łagodzenia niekorzystnych wpływów zmian klimatycznych, skutkujących często spadkiem różnorodności biologicz

Read More

BaltSe@nioR oraz BaltSe@nioR 2.0 wzorcowymi projektami INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego

W specjalnym materiale dr Beata Fabisiak opowiedziała o korzyściach, jakie przynosi wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego młodych ludzi.

Read More

Władze Dziekańskie kadencji 2020-2024

Ewaluacja dyscyplin naukowych, rozwój i umiędzynarodowianie działalności naukowej oraz dydaktycznej to jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed nowymi władzami dziekańskimi sześciu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Read More

Tajemniczy świat nietoperzy w Niepublicznej Szkole Otwarte Drzwi

Zajęcia przeprowadziła Jolanta Węgiel, a uczestnikami ich byli uczniowie klas I-III. Ze względu na epidemie zajęcia odbywały się w małych grupkach. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się dużo informacji na temat nietoperzy.

Read More

Prof. dr hab. A. Czerniak uhonorowany medalem z okazji 100 lecia Wydziału Leśnego SGGW

Inżynieria leśna jest dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe bardzo ważna, stąd w ostatnich latach odbyło się szereg tego typu konferencji, w tym zorganizowany przez Katedrę Inżynierii Leśnej UPP Kongres Drogowy pod patronatem Ministr

Read More

Sesja terenowa w Puszczy Noteckiej

W trakcie dwudniowego objazdu zapoznano się z gospodarczymi, przyrodniczymi i historycznymi zagadnieniami prowadzenia gospodarki leśnej na terenie puszczańskich nadleśnictw: Krucz, Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków, Wronki oraz częściow

Read More

Strony