Mateusz Kęsy laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mateusz Kęsy laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grudzień 13, 2016 - 13:18

Mateusz Kęsy student Wydziału Leśnego UP w Poznaniu kierunku  Ochrona Przyrody został laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.

Na rok akademicki 2016/2017 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom.

To już 3 nagroda Mateusza w ciągu miesiąca: Mateusz został laureatem IV edycji projektu Lasy świata oraz laureatem stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2016. Serdecznie gratulujemy.

stat4u