Miniatura dla Jacka Kamczyca, Krzysztofa Polowego

Miniatura dla Jacka Kamczyca, Krzysztofa Polowego

Grudzień 06, 2019 - 11:43

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 w grudniu dołączyło 405 naukowców, którzy zrealizują działania naukowe takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne o wartości niemal 14,8 mln zł. Miło nam poinformować, że wśród nich są:

dr inż. Jacek Kamczyc - badania podstawowe „Zgrupowania mikrostawonogów glebowych (Acari, Mesostigmata) w drzewostanach górskich”

dr inż. Krzysztof Polowy –staż naukowy w Katedrze Leśnych Biomateriałów i Techniki Leśnej w Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Serdecznie gratulujemy