Na rynku pojawiła się książka „Forest fire”, której redaktorem jest dr inż. Janusz Szmyt

Na rynku pojawiła się książka „Forest fire”, której redaktorem jest dr inż. Janusz Szmyt

Czerwiec 04, 2018 - 10:52

Książka omawia różne aspekty związane z pożarami lasów, zarówno w ujęciu wpływu ognia na zasoby leśne, jak i na lokalne społeczności, korzystające z różnych usług i produktów lasu. W książce autorzy rozdziałów z różnych krajów wskazują na konsekwencje, zarówno środowiskowe (ekologiczne) jak i gospodarcze oraz społeczne, jakie niosą ze sobą pożary lasów w różnych regionach globu. Wszystkie one są nie mniej ważne.

Przyczynami pożarów lasów są same siły natury, jak i czynniki antropogeniczne. Pożary lasów, mimo traktowania ich jako naturalne zaburzenie, mogą wywoływać konflikty społeczne, silniejsze lub słabsze, szczególnie w lokalnych społecznościach, które od lat używają ognia w celu uzyskania różnych korzyści płynących z lasu, ale także wypalają las dla celów rolniczych. Autorzy jednego z rozdziałów wskazują, jak konflikty te można rozwiązać poprzez stopniową zmianę zarówno samego lokalnego prawa, jak i poprzez odpowiednią edukację na poziomie lokalnym.

Nie mniej ważna jest umiejętność wczesnego wykrywania pożarów, czemu sprzyjać może rozwój nowoczesnych technologii. W ograniczaniu skutków pożarów lasów, pomocnym może być także opracowanie odpowiednich modeli matematycznych, wskazujących uwzględniające i wskazujące różne czynniki wpływające na możliwość zaistnienia pożaru lub wpływające na tempo jego rozprzestrzeniania się.

Z ekologicznego punktu widzenia, nie mniej ważna jest próba oceny kierunku regeneracji lasu po ustaniu zaburzenia.

W niniejszej książce Czytelnik ma możliwość zapoznania się z wszystkimi tymi aspektami. Zawarta w niej treść stanowić ma zachętę dla Czytelnika do zgłębienia interesującego go aspektu związanego z pożarami lasów. Książka jest skierowana zarówno dla naukowców, jak i dla studentów interesujących się zagadnieniem pożaru lasu, nie ogranicza się tylko do aspektu przyrodniczego, ale także wskazuje na jego znaczenie społeczne. Oba aspekty są równie ważne w zrównoważonym użytkowaniu zasobów leśnych przez społeczności lokalne.

https://www.intechopen.com/books/forest-fire

 

dr inż. Janusz Szmyt

stat4u