Nabór wniosków na stypendium „Lasy Świata - Kenia 2018”

Nabór wniosków na stypendium „Lasy Świata - Kenia 2018”

Październik 26, 2017 - 08:14

Zapraszamy studentów do składania wniosków na stypendium wyjazdowe „Lasy Świata”. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu składania wniosku ma status studenta Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, dowolnego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pierwszego lub drugiego stopnia. Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym, zgodnie z załączonym regulaminem.

Głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska, itp.

Wypełniony wniosek (na załączonym formularzu) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: jwegiel@up.poznan.pl w terminie do 6 listopada 2017 r. Studenci, którzy złożą wnioski stypendialne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu spotkania, na którym zostaną przyznane stypendia. Wyboru laureatów dokonuje komisja złożona z Dziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, przedstawicieli studentów, przedstawicieli pracowników oraz fundatorów stypendium. Kandydaci będą mieli możliwość krótkiego zaprezentowania swoich dokonań przed komisją stypendialną.

Stypendium w wysokości 5.500 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów udziału laureata w wyprawie „Lasy Świata” do Kenii (Afryka). Student samodzielnie pokrywa jedynie koszty ubezpieczenia i ewentualnych szczepień. Wyprawa będzie trwała około 2 tygodni i planowana jest w lutym 2018 roku. Ramowy program w załączeniu.

 

Dodatkowe informacje na stronie:

http://www.up.poznan.pl/lasyswiata/

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Stypendium_wniosek.doc31.5 KB
PDF icon Stypendium_regulamin.pdf32.83 KB
PDF icon Kenia_info.pdf132.23 KB