Ocena Wydziału przez PKA

Ocena Wydziału przez PKA

Październik 10, 2014 - 11:00

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierując się raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny programowej na kierunku ”LEŚNICTWO” prowadzonym na WYDZIALE LEŚNYM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydała ocenę; WYRÓŻNIAJĄCĄ.

Polski

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoka ocena jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale Leśnym UPP na kierunku „leśnictwo” oraz stopień przyjętych kryteriów jakościowych i ceny programowej uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej (uchwalę Nr 477/2017 z dnia 21 września 2017 r). Chciałbym nadmienić, że kierunek leśnictwo prowadzony przez Wydział Leśny UPP jest jednym z nielicznych Polsce, które uzyskały ocenę wyróżniającą dwa razy z rzędu.

Prof. dr hab. Piotr Łakomy

Dziekan Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu