Nowy projekt "Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”

Nowy projekt "Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”

Styczeń 04, 2015 - 20:10

Projekt „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” zajął 6 miejsce (na 9 przeznaczonych do finansowania) w I Konkursie w ramach Programu BIOSTRATEG „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”, ogłoszonym przez NCBiR. 

Wykonawcą projektu jest konsorcjum złożone z: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

więcej