Nowy wskaźnik monitorowania przestrzennego zróżnicowania drzew w ekosystemach leśnych – publikacja w Ecological Modelling

Nowy wskaźnik monitorowania przestrzennego zróżnicowania drzew w ekosystemach leśnych – publikacja w Ecological Modelling

Wrzesień 23, 2020 - 10:04

W renomowanym czasopiśmie naukowym „Ecological Modelling” ukazała się praca współautorstwa dr. hab. Janusza Szmyt z Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna poświęcona nowemu wskaźnikowi strukturalnemu służącemu do monitorowania przestrzennego zróżnicowania wielkości drzew w drzewostanie.

Zrozumienie naturalnych mechanizmów utrzymania różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych jest kluczowym warunkiem wstępnym skutecznego łagodzenia niekorzystnych wpływów zmian klimatycznych, skutkujących często spadkiem różnorodności biologicznej w różnych ekosystemach. By było to możliwe, potrzebne są badania o charakterze eksperymentalnym oraz ich stałe monitorowanie pod względem zmian tego elementu struktury. W ostatnim czasie analizy przestrzenne dotyczące kształtowania się różnorodności biologicznej populacji roślinnych (także drzewostanów) w dużym stopniu przyczyniły się do podniesienia jakości badań monitorujących zróżnicowanie ekosystemów leśnych. W prezentowanym artykule przedstawiono istniejące zasady konstrukcji indeksów najbliższego sąsiada oraz - na tej podstawie - opracowano nowy wskaźnik przestrzennego zróżnicowania wielkości drzew. Wskaźnik ten jest oparty na trygonometrii, tzw. indeksie stycznej hyberbolicznej. Omówiono matematyczną formułę indeksu, wyjaśniając także możliwości jego zastosowania w modelowaniu. Wykazano przydatność nowego wskaźnika strukturalnego w analizach zależności między gatunkami na przykładzie drzewostanów o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Stwierdzono, że istnieje wysoka korelacja między indeksem stycznej hyberbolicznej a przyrostem drzew, co wskazuje, że opracowany indeks nadaje się zarówno jako wskaźnik zróżnicowanie gatunkowego, jak i wskaźnik konkurencji.

Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://authors.elsevier.com/sd/article/S0304380020303021

Janusz Szmyt