Prof. dr hab. A. Czerniak uhonorowany medalem z okazji 100 lecia Wydziału Leśnego SGGW

Prof. dr hab. A. Czerniak uhonorowany medalem z okazji 100 lecia Wydziału Leśnego SGGW

Wrzesień 16, 2020 - 11:45

W dniu 7-9 września 2020 roku odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. Infrastruktura Drogowa w Lasach Nauka, Kształcenie, Praktyka. Była to w ostatniej dekadzie kolejna konferencja o tej tematyce. Miłym fragmentem konferencji było wręczenie wybranym uczestnikom konferencji  medalu z okazji 100 lecia Wydziału Leśnego SGGW. Medale wręczył prof. dr hab. Drozdowski Stanisław -Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Leśne w SGGW. Wśród uhonorowanych znalazł się prof. dr hab. Andrzej Czerniak – kierownik Katedry Inżynierii Leśnej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.

Inżynieria leśna jest dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe bardzo ważna, stąd w ostatnich latach odbyło się szereg tego typu konferencji, w tym zorganizowany przez Katedrę Inżynierii Leśnej UPP Kongres Drogowy pod patronatem Ministra Środowiska i Rektora UPP .

Tegoroczna konferencja odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Radocyna” w Czarnem. Organizatorem konferencji była Katedra Użytkowania Lasu Instytut Nauk Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Leśnego oraz Nadleśnictwo Gorlice. Honorowy patronat pełnili - Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - dr inż. Andrzej Konieczny.

Komitet Naukowy Konferencji tworzyli: prof. dr hab. Tadeusz Moskalik – SGGW (przewodniczący), dr hab. Grzegorz Trzciński – SGGW (sekretarz), prof. dr hab. Stanisław Drozdowski – SGGW, prof. dr hab. Andrzej Czerniak UPP, Józef Legutko (Nadleśnictwo Gorlice).

Dyrekcję Generalną LP reprezentował Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury.  Poszczególne Dyrekcje Regionalne reprezentowali naczelnicy i specjaliści z zakresu inżynierii leśnej.

Celem konferencji było omówienie ważnych kierunków działań w zakresie drogownictwa leśnego, retencji wody oraz nowych technologii ułatwiających prowadzenie inwestycji inżynieryjnych w LP i audytów dróg. W efekcie, pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Czerniak Komisja wypracowała wnioski, które zostaną przekazane Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Ważna grupa wniosków dotyczyła potrzeby współpracy LP z Jednostkami Naukowymi.

Katedrę Inżynierii Leśnej UPP reprezentowali: prof. dr hab. Andrzej Czerniak i dr hab. Sylwester Grajewski. Zagadnienia, które omawiali to - nowe metody audytu dróg oraz nośność odcinków dróg testowych wybudowanych przez Lasy Państwowe i Katedrę Inżynierii Leśnej.

Miłym fragmentem konferencji było wręczenie wybranym uczestnikom konferencji  medalu z okazji 100 lecia Wydziału Leśnego SGGW. Medale wręczył prof. dr hab. Drozdowski Stanisław -Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Leśne w SGGW.