Prof. UPP dr hab. inż. Robert Kuźmiński – nowym kierownikiem Katedry Entomologii Leśnej

Prof. UPP dr hab. inż. Robert Kuźmiński – nowym kierownikiem Katedry Entomologii Leśnej

Marzec 11, 2020 - 08:28

Od 01.03.2020r. prof. UPP dr hab. inż. Robert Kuźmiński  został powołany przez JM Rektora UPP  na stanowisko kierownika Katedry Entomologii Leśnej Wydziału Leśnego UPP.

Prof. UPP dr hab. inż. Robert Kuźmiński

Absolwent Technikum Leśnego w Goraju i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od października 1995 roku pracownik Katedry Entomologii Leśnej, Wydziału Leśnego UPP.

Główne kierunki działalności naukowej związane są ochroną drzewostanów przed szkodliwymi owadami, a w szczególności z zagadnieniami ochrony upraw sosnowych przed szeliniakiem sosnowcem (Hylobius abietis) i smolikiem znaczonym (Pissodes castaneus) oraz biologią i ekologią tych gatunków. Ponadto dotyczą doskonalenia metod prognozowania szkodliwych owadów leśnych i rozwoju biologicznych metod ograniczania liczebności owadów, monitorowania i ekologii korników, a także zagadnień inwentaryzacji i czynnej ochrony zagrożonych gatunków owadów.