Publikacja - Jak i w jakim zakresie pozyskiwanie drewna wpływa na glebę, odnowienie oraz pozostający drzewostan?

Publikacja - Jak i w jakim zakresie pozyskiwanie drewna wpływa na glebę, odnowienie oraz pozostający drzewostan?

Kwiecień 28, 2020 - 07:05

Użytkowanie lasu nierozłącznie związane jest z wpływem na środowisko leśne. Uruchomienie procesu pozyskiwania drewna inicjuje trwałe, choć czasowe związanie węgla zmagazynowanego w drewnie. Z drugiej strony zastosowanie procesów technologicznych pozyskiwania drewna wpływa na glebę i pozostający drzewostan. W obu przypadkach obserwujemy proces zmian w środowisku. Zmiana zgęszczenia gleby, choć niekorzystana jest procesem odwracalnym; uszkodzenia drzew naruszają tkankę drzewną, pozostawiają trwały ślad, ale podlegają też zarastaniu.

W niniejszej pracy omówiono zakres wpływu zastosowania różnych procesów technologicznych pozyskiwania drewna na glebę, odnowienie oraz pozostający drzewostan. Analizie poddano najnowsze wyniki badań opublikowane w ciągu ostatnich 10 lat, obejmujące procesy technologiczne pozyskiwania drewna na różnych poziomach zmechanizowania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż spośród zastosowanych maszyn najbardziej zaawansowane technologicznie harwestery oraz forwardery charakteryzują się najmniejszym wpływem na środowisko. Cel ten osiągnięto dzięki zastosowaniu systemu drewna krótkiego oraz układu jezdnego maszyn opartego na szerokoprofilowych oponach. Dzięki temu maszyny o masie kilkunastu ton generują naciski jednostkowe mniejsze od nacisku ludzkiej stopy, a przygotowane drewno w formie krótkich kłód i wałków łatwo wywieźć z lasu nie uszkadzając pozostających drzew.

 

How and How Much, Do Harvesting Activities Affect Forest Soil, Regeneration and Stands?

Rodolfo Picchio, Piotr S. Mederski & Farzam Tavankar

 

ZałącznikWielkość
PDF icon picchio_et_al_damage_CFR_2020.pdf654.94 KB