Rada Pracodawców

Rada pracodawców Wydziału Leśnego powołana 6 marca 2017 roku na kadencję 2017-2021

Interesariusze zewnętrzni:

Mgr inż. Maria Brzozowska

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Andrzej Gajewski

STEICO Spółka z o. o.

Dr inż. Adam Całka

Nadleśnictwo Antonin

Dr inż. Janusz Dawidziuk

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Mgr inż. Grzegorz Krzysztofik

GROLAS – usługi leśne, transport i obrót drewnem

Mgr inż. Adam Krzyśków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Mgr inż. Tomasz Markiewicz

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Dr inż. Robert Motała

Stora Enso Wood

Mgr inż. Kwiryn Naparty

Nadleśnictwo Pniewy

Mgr inż. Bartłomiej Partyka

Forex Polska Sp. z o.o.

Dr inż. Andrzej Raj

Karkonoski Park Narodowy

Arleta Siarkiewicz-Hoszowska

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Szczecinie

Mgr inż. Ryszard Standio

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Mgr inż. Zygmunt Stanula

Stelmet sp. z o.o. S.K.A.

Miłosława Olejnik

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Przedstawiciele UPP:

Dr hab. Cezary Beker

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Leśnego UPP

Dr hab. Antoni Buraczewski

Kierownik Studiów Podyplomowych: Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody,

Podstawy Gospodarki Leśnej, Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych

Prof. dr hab. Gornowicz

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, UPP

Dr hab. Roman Jaszczak prof. nadzw.

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Leśnego

Dr hab. Tomasz Jelonek

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Leśnego UPP

Dr inż. Robert Kuźmiński

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Leśnego UPP

Prof. dr hab. Piotr Łakomy

Dziekan Wydziału Leśnego UPP

Katarzyna Włoch

Kierownik Dziekanatu Wydziału Leśnego UPP

Mgr inż. Jolanta Węgiel

Katedra Techniki Leśnej WL UPP