Rada Wydziału

Rada Wydziału

Październik 06, 2014 - 07:53

Czwarte w roku akademickim 2018/2019 posiedzenie Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  które odbędzie się w dniu
31 stycznia 2019 r.  (czwartek)  o godz. 9,00  w sali Senatu, ul. Wojska Polskiego 28.

Porządek   posiedzenia:

 1. Powołanie komisji opiniodawczej w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Hubertowi Hasenauerowi (Wiedeń).
 2. Wyrażenie zgody przez Radę Wydziału Leśnego na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Zbigniewa Karaszewskiego (Instytut Technologii Drewna), wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony mgr. inż. Winicjusza Kasprzyka /ekst./.
 4. Dalszy ciąg procedury przewodu doktorskiego – zmiana członka komisji doktorskiej mgr inż. Grzegorza Kupczyka.
 5. Zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia rosyjskojęzycznego kierunku studiów Leśnictwo na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 6. Uchylenie regulaminu wewnętrznego trybu konkursowego (zasad podziału dotacji) na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2019 roku zatwierdzonego 18 września 2018 r.
 7. Uchylenie regulaminu przyznawania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zatwierdzonego 18 września 2018 r.
 8.  Przyjęcie Regulaminu Projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
 9. Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału Leśnego z dnia 29 listopada oraz 13 grudnia  2018 r.
 10. Sprawy dydaktyczne.
 11. Komunikaty.
 12. Wolne głosy i wnioski.
Polski

Rada Wydziału

stat4u