Rozpoznawali śpiew ptaków

Rozpoznawali śpiew ptaków

Październik 02, 2020 - 08:37

W Kolegium Stanisława Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1 października 2020 r.  odbył się turniej finałowy Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu „Ptaków śpiew”, w którym 14 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoznawało śpiew i odgłosy ptaków polskich.

Uczestnicy turnieju musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania śpiewów ptaków z nagrań i znajomością charakterystycznych cech danego gatunku, a także scharakteryzować melodię śpiewu podając jak najwięcej znanych określeń cech charakterystycznych wysłuchanego nagrania. Weryfikacji udzielanych odpowiedzi dokonywała Komisja Konkursowa złożona z ekspertów, wśród których zasiadał prof. dr hab. Piotr Łakomy, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna oraz dr hab. Tadeusz Mizera z Katedry Zoologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Wyniki konkursu:

I miejsce Jakub Paluch, uczeń klasy VIII, Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Poznaniu

II miejsce ex aequo:  Natalia Goździewska uczennica klasy III, I Liceum Ogólnokształcące w Pile i Piotr Piętowski z klasy VI Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu

III miejsce Nina Schwarz uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie

Na specjalne wyróżnienie zasługuje Liwia Pawłowska, uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu za wzorowo formułowane odpowiedzi i przykładowe zachowanie na scenie, godną naśladowania, artykulację, oddech i dykcję.

Wydarzenie zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów i udekorowanie medalami zwycięzców i uczestników, którzy osiągnęli wysokie noty w Konkursie.

Iwona Cieślak

Organizator konkursu: Wielkopolski Kurator Oświaty. Partner: Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

więcej http://ko.poznan.pl/wydarzenia/2020/10/wyniki-stopnia-trzeciego-wojewodz...