Seminarium „jemiołowe” w Krotoszycach

Seminarium „jemiołowe” w Krotoszycach

Marzec 22, 2019 - 13:14

Seminarium naukowe poświęcone problemom zarządzania i ochrony osłabionych drzewostanów sosnowych dotkniętych skutkami suszy odbyło się 19 i 20 marca 2019 r. w Pałacu w Krotoszycach i na terenie Nadleśnictwa Legnica. Tematykę seminarium zdominowało masowe występowanie jemioły w nadleśnictwach RDLP w Katowicach i RDLP we Wrocławiu. Problem nasilonego występowania jemioły na drzewach iglastych (na sośnie i jodle) oraz liściastych (zwykle na topoli, ale także na brzozie i robinii) dotyka także innych regionalnych dyrekcji LP.

Poruszono tematykę skali osłabienia drzewostanów sosnowych na obszarze Dolnego i Górnego Śląska, występowania chorób drzew jako czynnika osłabiającego drzewostany sosnowe, rolę owadów w zamieraniu drzew i drzewostanów, zróżnicowanie taksonomiczne, biologię i rozwój jemioły, jej wpływ na przyrosty sosny oraz owocowanie i jakość nasion. Wskazano na interesujące faunistycznie gatunki owadów związanych troficznie z jemiołą oraz szeroko dyskutowano problemy urządzania lasu w sytuacji masowego występowania jemioły i wielkopowierzchniowego zamierania drzewostanów.

Podczas seminarium prezentację wygłosili naczelnicy Wydziałów Ochrony Lasu RDLP w Katowicach i  RDLP we Wrocławiu, kierownicy Zespołów Ochrony Lasu w Opolu i we Wrocławiu, kierownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, pracownicy naukowi Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Leśnego SGGW (z Katedry Ochrony Lasu i Ekologii) i  Wydziału Leśnego UPP (z Katedry Fitopatologii Leśnej, Katedry Entomologii Leśnej i Katedry Urządzania Lasu).

W seminarium uczestniczyli dyrektorzy RDLP w Katowicach, pracownicy Wydziału Ochrony Lasu DGLP, naczelnicy i pracownicy Wydziałów Ochrony Lasu RDLP z Katowic, Wrocławia, Krakowa, Szczecina, Łodzi, Piły i Poznania, pracownicy Zespołów Ochrony Lasu z Opola, Wrocławia, Łopuchówka, Krakowa, Radomia, Gdańska, Szczecinka i Łodzi, liczni nadleśniczowie oraz pracownicy Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Gospodarzami terenu byli Leśnicy z Nadleśnictwa Legnica. Podczas seminarium sformułowano wnioski z zakresu ochrony i urządzania drzewostanów.