Sesja terenowa w Puszczy Noteckiej

Sesja terenowa w Puszczy Noteckiej

Wrzesień 14, 2020 - 11:55

Dzięki zaangażowaniu leśników, w dniach 10-11 września 2020 r. zorganizowano na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” sesję terenową. Wzięli w niej udział dyrektorzy RDLP w Poznaniu, Szczecinie i w Pile: Jan Banacki, Andrzej Szelążek, dr inż. Andrzej Brusiło, zastępca dyrektora RDLP w Pile – dr inż. Marcin Chirrek oraz dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna w Poznaniu – prof. Piotr Łakomy, przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Notecka” – dr hab. Władysław Kusiak i Roman Wyrwas – kierownik Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek.

W trakcie dwudniowego objazdu zapoznano się z gospodarczymi, przyrodniczymi i historycznymi zagadnieniami prowadzenia gospodarki leśnej na terenie puszczańskich nadleśnictw: Krucz, Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków, Wronki oraz częściowo też Karwin. Dominowała tematyka związana z odnowieniami naturalnymi, ochroną przyrody, przebudową drzewostanów, retencją wodną, budownictwem drogowym, badaniami naukowymi. Ważnym akcentem były też kwestie historyczne dotyczące gospodarki przeszłej, a w szczególności dokonań leśników w przywracaniu lasu po gradacji strzygonii choinówki sprzed blisko 100 lat oraz ogromnym pożarem lasu w Nadleśnictwie Potrzebowice z roku 1992. Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka” o powierzchni ponad 130 tys. ha jest największym z 25 LKP w Polsce. Na tym terenie poznański Wydział Leśny od lat prowadzi doświadczenia i długofalowe badania naukowe związane z leśnictwem. Puszcza Notecka z racji położenia jest także dogodnym miejscem dla realizacji studenckich ćwiczeń i praktyk terenowych. Rezultatem dwudniowej wizyty w Puszczy było poznanie aktualnych problemów i możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy „nauką i praktyką”. Ustalono prowadzenie dalszych działań zmierzających do lepszego wykorzystania potencjału naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego dla rozwiązywania bieżących i długofalowych problemów gospodarki leśnej na terenie LKP. Władysław Kusiak