Skład Rady

1. Prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY *  -Dziekan – Przewodniczący                                                                                        

2. Prof. dr hab. Władysław BARZDAJN 

3. Prof. dr hab. Dariusz J. GWIAZDOWICZ

4. Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN                           

5. Prof. dr hab. Antoni T. MILER                                                             

6. Prof. dr hab. Hubert SZRAMKA                                                

7. Prof. dr hab. Andrzej CZERNIAK

8. Prof. dr hab. Roman GORNOWICZ   

9. Prof. dr hab. Hanna  KWAŚNA                                                      

10. Prof. dr hab. Piotr ROBAKOWSKI                                                  

12. Prof. dr hab. Maciej SKORUPSKI                                                       

12. Dr hab. Krzysztof ADAMOWICZ, pror. nadzw                              

13. Dr hab. Witold GRZYWIŃSKI, prof. nadzw.                                     

14. Dr hab. Roman JASZCZAK, prof. nadzw.   

15. Dr hab. Dorota WROŃSKA-PILAREK, prof. nadzw.                                   

16. Dr hab. Cezary BEKER

17. Dr hab. Jolanta BEHNKE-BOROWCZYK                                        

18. Dr hab. Władysław DANIELEWICZ                                                  

19. Dr hab. Krzysztof JABŁOŃSKI                                                          

20. Dr hab. Andrzej M. JAGODZIŃSKI                                                   

21. Dr hab. Marcin JAKUBOWSKI                                                           

22. Dr hab. Tomasz JELONEK                                                                   

23. Dr hab. Robert KAMIENIARZ                                                           

24. Dr hab. Katarzyna KAŹMIERCZAK                                                  

25. Dr hab. Wojciech KOWALKOWSKI                                                  

26. Dr hab. Robert KUŹMIŃSKI                                                              

27. Dr hab. Andrzej MAZUR                                                                     

28. Dr hab. Piotr MEDERSKI                                                                    

29. Dr hab. Paweł RUTKOWSKI                                                              

30. Dr hab. Włodzimierz STEMPSKI                                                         

31. Dr hab. Jarosław SZABAN                                                                  

32. Dr hab. Arkadiusz TOMCZAK                                                           

33. Dr hab. Mieczysław TURSKI                                                               

34. Dr inż. Anna ANKUDO-JANKOWSKA                                           

35. Dr inż. Bartosz BUŁAJ                                                                        

36.  Dr inż. Jakub GLURA                                                                          

37.  Dr inż. Piotr GOŁOJUCH                                                                    

38. Dr inż. Grzegorz GÓRECKI                                                                

39. Dr inż. Robert KORZENIEWICZ                                                       

40. Dr inż. Tomasz MALIŃSKI                                                                  

41. Dr inż. Tomasz NAJGRAKOWSKI                                                                

42. Dr inż. Jacek SKUBIS                                                                          

43. Dr inż. Janusz SZMYT                                                                           

44. Dr inż. Andrzej WĘGIEL                                                                        

45. Mgr inż. Radosław WITKOWSKI                                                       

46. Mgr inż. Elżbieta BOROWIAK                                                           

47. Mgr Karolina SZCZEPAŃSKA-GIEFING                                         

48. Inż. Tomasz WAWRO                                                                            

49.  Damian CICHOŃ                                                                                  

50.  Wojciech DUSZA                                                                                

51. Karolina FLORCZAK                                                                           

52. Maciej KĘDZIA                                                                                   

53. Natalia SMARUL                                                                                 

54. Urszula STRUGAREK                                                                        

55. Karol TOMCZAK                                                                                 

 

Z głosem doradczym:

1. Dr inż. Mirosław NOWIŃSKI -  NSZZ „Solidarność”                          

2. Dr inż. Marta  BEŁKA – ZNP                                                                

 

Emerytowani członkowie Rady Wydziału:

1. Prof. dr Józef  BRODA                                                                           

2. Prof. dr hab. Bohdan DROGOSZEWSKI                                               

3. Prof. dr hab. Dieter F. GIEFING                                                            

4. Prof. dr hab. Henryk  KOCJAN

5.Prof .dr hab. Ignacy  KORCZYŃSKI                                                    

6. Prof. dr hab. Lesław ŁABUDZKI                                                          

7. Prof. dr hab. Konrad  MAGNUSKI                                                          

8. Prof. dr hab. Jacek  MICHALSKI                                                          

9. Prof. dr hab. Ryszard  MIŚ                      

10. Prof. dr hab. Jerzy  MODRZYŃSKI                                                   

11. Prof. dr hab. Witold PAZDROWSKI                                                    

12. Prof. dr hab. Henryk  RÓŻAŃSKI                                                      

13. Prof. dr hab. Bohdan WAŻYŃSKI                                                        

14. Prof. zw. dr hab. Jerzy WIŚNIEWSKI                                                  

15. Prof. dr hab. Jerzy  ZIELIŃSKI                                                           

16. Dr hab. Antoni  BURACZEWSKI                                

17. Dr hab. Bogusław KAMIŃSKI

18. Dr hab. Lidia ANTKOWIAK                                                                 

19. Dr hab. Roman WOJTKOWIAK