Skład osobowy

Skład osobowy Dziekanatu Wydziału Leśnego:

/kadencja 2017 – 2021/

Dziekan: Prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY

 

Prodziekani:

  •  Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych  Dr hab. Cezary BEKER
  • Prodziekan ds. Studiów Nietacjonarnych Dr hab. Robert KUŹMIŃSKI
  • Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Dr hab. Tomasz JELONEK

Kierownik Dziekanatu:  mgr Katarzyna Włoch

Specjaliści: 

  • Krystyna Burczyk  
  • Hanna Marciniak
  • mgr inż. Aneta Smektała