Spotkanie przedstawicieli towarzystw leśnych, należących do Europejskiej Sieci Leśnej (European Forestry Network, EFN)

Spotkanie przedstawicieli towarzystw leśnych, należących do Europejskiej Sieci Leśnej (European Forestry Network, EFN)

Czerwiec 05, 2018 - 10:23

Spotkanie odbyło się w dniach 24-27 maja 2018 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele towarzystw leśnych z: Islandii, Litwy, Szkocji, Szwecji oraz Polski. Organizatorami spotkania byli profesorowie Wydziału Leśnego UPP: Dariusz J. Gwiazdowicz (członek prezydium Zarządu Głównego PTL) oraz prof.  Jerzy Modrzyński (przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą ZG PTL). Z okazji tego spotkania Polskie Towarzystwo Leśne wydało broszurę „European Forestry Network”, zredagowaną przez prof. D. J. Gwiazdowicza, zawierającą informacje o historii i działalności dziewięciu towarzystw leśnych, należących do EFN.

http://wielkopolski.ptl.pl/uploads/TEST%20TK/European%20Forest%20Network%202018/European%20Forest%20Network.pdf

Główny celem EFN jest wymiana informacji o lasach, leśnictwie i polityce leśnej w Europie. Na dorocznych spotkaniach prezentowane i dyskutowane są aktualne zagadnienia, dotyczące uczestniczących w nich towarzystw leśnych oraz leśnictwa, zarówno z perspektywy krajowej, jak i ogólnoeuropejskiej.

Program tegorocznego spotkania obejmował wycieczki do Nadleśnictw Antonin i Syców, jak też zwiedzanie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Istotą spotkania była jednak dyskusja panelowa nad problemami leśnictwa w Europie oraz przyszłością i kierunkami rozwoju Europejskiej Sieci Leśnej.

Uczestnicy spotkania ocenili je jako bardzo kreatywne i wnoszące nowe treści do aktywności EFN. Ponadto goście z wielkim uznaniem wypowiedzieli się na temat OKL w Gołuchowie, doceniając zarówno bogactwo jego zasobów muzealnych, jak i szeroką gamę jego aktywności.

Kolejne spotkanie EFN odbędzie się w 2020 roku w Islandii.

 

prof. dr hab. Jerzy Modrzyński

stat4u