Spotkanie studentów z Tomaszem Markiewiczem - dyrektorem RDLP w Poznaniu

Spotkanie studentów z Tomaszem Markiewiczem - dyrektorem RDLP w Poznaniu

Czerwiec 13, 2018 - 09:17

12 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie studentów Wydziału Leśnego UPP z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Panem Tomaszem Markiewiczem i z naczelnikiem Wydziału Organizacji Kadr Panem Cezarym Majorem. Na spotkaniu zostały przekazane informacje o warunkach rekrutacji i odbywania stażu w jednostkach Lasów Państwowych.

Zapraszam na foto relację z tego wydarzenia.

Tu znajdziecie informacje na temat stażu RDLP w Poznaniu

stat4u