Staże w jednostkach Lasów Państwowych

Staże w jednostkach Lasów Państwowych

Czerwiec 07, 2018 - 08:07

Zapraszam wszystkich studentów zainteresowanych informacjami o warunkach rekrutacji i odbywania stażu w jednostkach Lasów Państwowych. Nw Wydziale gościć będziemy  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Pana Tomasza Markiewicza, a także naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr Pana Cezarego Majora.

Panowie podzielą się także informacjami o możliwościach zatrudnienia po stażu, jak również o warunkach pracy w LP.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali CI Kolegium Cieszkowskich.

 

Serdecznie zapraszam

Dziekan Wydziału Leśnego

prof. dr hab. Piotr Łakomy

stat4u