Studenci liczą nietoperze

Studenci liczą nietoperze

luty 06, 2020 - 07:36

Jak co roku członkowie sekcji Teriologicznej udali się do Ojcowskiego Parku Narodowego w dniach 30.01-02.02.2020 w celu przeprowadzenia zimowego monitoringu hibernujących nietoperzy. Studenci odwiedzili wiele jaskiń, do których dostęp bywał różny, lecz nie przeszkodziło im to w kontynuowaniu wieloletnich badań na tym terenie.

Wyjazd ten był dobrą okazją aby podszkolić się w ciężkiej sztuce rozpoznawania gatunków nietoperzy. Najliczniej w kontrolowanych jaskiniach zimowały podkowce małe (Rhinolophus hipposideros), które po raz kolejny zaskoczyły wzrostem swojej liczebności. Ponadto w jaskiniach stwierdzono osobniki z gatunków takich jak nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek duży (Myotis myotis), nocek rudy (Myotis daubentoni), nocek wąsatek/Brandta /Alkatoe (Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe), nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme), gacek brunatny (Plecotus auritus) i mopek zachodni (Barbastella barbastellus).

Sezon zimowych inwentaryzacji w pełni!

W dniach 24-26.01.2020 odbył się obóz sekcji Teriologicznej w Drawieńskim Parku Narodowym. Studenci sprawdzili liczne zimowiska nietoperzy takie jak schrony, piwnice i studnie. Spędzony weekend w tak malowniczym miejscu dał im dużo motywacji do kolejnych działań!

Wojciech Olma – prezes Sekcji Teriologicznej KL UPP