Wszelkie sprawy w Dziekanacie proszę załatwiać telefonicznie lub e-mailowo

Wysłane przez Jolanta Węgiel w śr., 10/07/2020 - 08:09

W związku z komunikatem

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
wszelkie sprawy w Dziekanacie proszę załatwiać

 telefonicznie lub e-mailowo

studia stacjonarne pierwszego stopnia,

tel. 61 848-7098; hanna.marciniak@up.poznan.pl

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

tel.    61 848-7099; aneta.smektala@up.poznan.pl

 

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia                                                                     

tel.   61 846-6298, krystyna.burczyk@up.poznan.pl

 

w sprawach wymagających wyjaśnienia prodziekan lub pracownik dziekanatu  będzie kontaktował się telefonicznie w godzinach dyżuru prodziekana.

 

Dyżury prodziekana ds. studiów:

 

prof. UPP dr hab Janusz Szmyt wtorek 10.00-12.00

prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński piątek 10.00-12.00


Stypendium Rektora - składanie wniosków

Wysłane przez Jolanta Węgiel w wt., 10/06/2020 - 10:52

Zgodnie z Regulaminem (Załącznik do zarządzenia Rektora nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku) STYPENDIUM REKTORA:
1) ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ
- listy rankingowe we właściwych DZIEKANATACH do 10 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 3 MARCA;
- składanie wniosku do właściwego DZIEKANATU do 17 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 10 MARCA;
2) ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE podpisane przez DZIEKANA należy złożyć do 5 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 3 MARCA, odpowiednio:
* za osiągnięcia naukowe - do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych;
* za osiągnięcia artystyczne - do kierownika Centrum Kultury Studenckiej;
* za osiągnięcia sportowe - do prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

 


Studenci - zapraszamy do udziału w Projekcie "Najlepsi z Natury!

Wysłane przez Jolanta Węgiel w pt., 05/15/2020 - 09:12

Studenci - zapraszamy do udziału w Projekcie "Najlepsi z Natury!", o którym być może jeszcze nie słyszeliście, a w którym warto wziąć udział. Projekt dotyczy możliwości skorzystania z szerokiej oferty doradztwa kariery (przedsiębiorczości, personalnego, zawodowego,edukacyjnego) dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Spotkania to okazja do wypełnienia testu kompetencji zawodowych oraz ustalenia edukacyjnej i zawodowej strategii działania na przyszłość.

Główne korzyści:

- rozpoznanie mocnych stron na rynku pracy

- dokonanie indywidualnego bilansu kompetencji zawodowych

- konsultacje CV i listu motywacyjnego

- stworzenie biznesplanu

- rozwinięcie umiejętności docierania do jawnego i ukrytego rynku pracy

- budowanie marki osobistej, w tym marki online

- wsparcie w znalezieniu praktyki, stażu, pracy

Projekt realizowany jest dla osób, które chcą świadomie planować swój rozwój zawodowy nie czekając, aż po studiach zderzą się z rynkiem pracy, który niekoniecznie musi być przestrzenią łatwą w obsłudze. Zdobywając nowe informacje, rozwijając kolejne umiejętności i przyjmując określone postawy możemy jednak dać sobie szansę na to, aby pracować z przyjemnością, zgodnie z zawodem oraz w warunkach, które zabezpieczą nas finansowo!

Pamiętajcie, nie wszystkie złe scenariusze się spełniają, jeżeli dobrze ustawimy swój zawodowy kompas. Razem z nami wyznacz kierunek dla siebie i strzelaj w sam środek tarczy - ustal jakie masz zasoby, popatrz odważnie na to, czego jeszcze Ci brakuje i nad czym warto popracować. Zacznij teraz, bo takie działanie to proces. Gdy zechcesz zacząć dopiero po studiach, możesz niestety zorientować się, że Twoi bardziej świadomi rówieśnicy mogą być już dalej niż Ty. Ile czasu zajmie Ci nadrobienie tego wszystkiego? Nie będziesz mieć wtedy już innych priorytetów i potrzeb?

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a czas jaki poświęcasz to zaledwie kilka Twoich wolnych chwil. Potraktuj ten czas jako swoją inwestycję na przyszłość. Konsultacje odbywają się online (Teams/Skype). Zapraszamy - liczba miejsc jest ograniczona! W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:elwira.litaszewska@up.poznan.pl

Jesteśmy na FB: Projekt ABK

Zapisy do projektu: https://formularze.up.poznan.pl/najlepsi-z-natury-oswiadczenie?fbclid=IwAR2Pg4bM5L9oOlnpP25lFY_7k_ihl9x7YhzCqEtyd2cIBXb0r1AWyUCNN4w


Strony