Wszelkie sprawy w Dziekanacie proszę załatwiać telefonicznie lub e-mailowo

Wysłane przez Jolanta Węgiel w śr., 10/07/2020 - 08:09

W związku z komunikatem

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
wszelkie sprawy w Dziekanacie proszę załatwiać

 telefonicznie lub e-mailowo

studia stacjonarne pierwszego stopnia,

tel. 61 848-7098; hanna.marciniak@up.poznan.pl

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

tel.    61 848-7099; aneta.smektala@up.poznan.pl

 

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia                                                                     

tel.   61 846-6298, krystyna.burczyk@up.poznan.pl

 

w sprawach wymagających wyjaśnienia prodziekan lub pracownik dziekanatu  będzie kontaktował się telefonicznie w godzinach dyżuru prodziekana.

 

Dyżury prodziekana ds. studiów:

 

prof. UPP dr hab Janusz Szmyt wtorek 10.00-12.00

prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński piątek 10.00-12.00


Stypendium Rektora - składanie wniosków

Wysłane przez Jolanta Węgiel w wt., 10/06/2020 - 10:52

Zgodnie z Regulaminem (Załącznik do zarządzenia Rektora nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku) STYPENDIUM REKTORA:
1) ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ
- listy rankingowe we właściwych DZIEKANATACH do 10 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 3 MARCA;
- składanie wniosku do właściwego DZIEKANATU do 17 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 10 MARCA;
2) ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE podpisane przez DZIEKANA należy złożyć do 5 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 3 MARCA, odpowiednio:
* za osiągnięcia naukowe - do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych;
* za osiągnięcia artystyczne - do kierownika Centrum Kultury Studenckiej;
* za osiągnięcia sportowe - do prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

 


Strony