Ustalenia do pisania pracy dyplomowej

Wytyczne i zasady pisania prac dyplomowych wynikają z Regulaminu Studiów Uczelni.

  • KARTĘ PRACY DYPLOMOWEJ należy złożyć w dziekanacie w wyznaczonym terminie co najmniej rok przed terminem składania prac dyplomowych
  • Prace dyplomowe należy przekazywać do dziekanatu w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowane wraz z podpisanymi oświadczeniami oraz podaniem o wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej.