Stypendium Rektora - składanie wniosków

Wysłane przez Jolanta Węgiel w wt., 10/06/2020 - 10:52

Zgodnie z Regulaminem (Załącznik do zarządzenia Rektora nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku) STYPENDIUM REKTORA:
1) ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ
- listy rankingowe we właściwych DZIEKANATACH do 10 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 3 MARCA;
- składanie wniosku do właściwego DZIEKANATU do 17 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 10 MARCA;
2) ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE podpisane przez DZIEKANA należy złożyć do 5 PAŹDZIERNIKA; dla studentów rozpoczynających od semestru letniego studia II stopnia do 3 MARCA, odpowiednio:
* za osiągnięcia naukowe - do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych;
* za osiągnięcia artystyczne - do kierownika Centrum Kultury Studenckiej;
* za osiągnięcia sportowe - do prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.