Wszelkie sprawy w Dziekanacie proszę załatwiać telefonicznie lub e-mailowo

Wysłane przez Jolanta Węgiel w śr., 10/07/2020 - 08:09

W związku z komunikatem

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
wszelkie sprawy w Dziekanacie proszę załatwiać

 telefonicznie lub e-mailowo

studia stacjonarne pierwszego stopnia,

tel. 61 848-7098; hanna.marciniak@up.poznan.pl

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

tel.    61 848-7099; aneta.smektala@up.poznan.pl

 

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia                                                                     

tel.   61 846-6298, krystyna.burczyk@up.poznan.pl

 

w sprawach wymagających wyjaśnienia prodziekan lub pracownik dziekanatu  będzie kontaktował się telefonicznie w godzinach dyżuru prodziekana.

 

Dyżury prodziekana ds. studiów:

 

prof. UPP dr hab Janusz Szmyt wtorek 10.00-12.00

prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński piątek 10.00-12.00