Studia Podyplomowe „Hodowla lasu I” i „Hodowla lasu II” – ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Studia Podyplomowe „Hodowla lasu I” i „Hodowla lasu II” – ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Czerwiec 08, 2020 - 07:51

Ruszył nabór na kolejną edycję Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu I” i „Hodowla lasu II” (rok akademicki 2020/2021). Studia cieszą się ogromną popularnością przede wszystkim wśród pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, biur urządzania lasu. Warto podkreślić, że są one jedynymi w Polsce studiami podyplomowymi dotyczącymi problematyki hodowli lasu.

Słuchaczami studiów mogą być także osoby pracujące w branży związanej szeroko pojętą ochroną środowiska, ochroną przyrody czy też osoby będące właścicielami zakładów usług leśnych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu hodowli lasu.

W ramach Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu I” uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m. in. zagospodarowania lasu, hodowli lasu bliskiej naturze, szkółkarstwa leśnego czy też genetyki i biotechnologii w leśnictwie. Poruszana jest także tematyka związana z wykorzystaniem najnowszych technologii w hodowli lasu oraz zagadnienia związane z możliwością adaptacji lasów do zmian środowiska następujących na skutek globalnych zmian klimatycznych. W jakim kierunku będzie zmierzać hodowla lasu w przyszłości? Czy możliwe będzie realizowanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w nowych warunkach otoczenia? Jakie strategie należy uwzględniać w adaptacji naszych lasów do zmian klimatycznych? Co daje leśnikom certyfikacja? Szkółkarstwo tradycyjne czy kontenerowe? Jakie są wskazówki dla leśnictwa płynące z badań nad regeneracją lasu po zaburzeniu wielkopowierzchniowym? Czy bać się Natury 2000? Nasi wykładowcy postarają się na te pytania – i na wiele innych - udzielić Państwu wyczerpujących odpowiedzi.

Studia mają tą cechę, że dużo czasu spędza się na salach wykładowych. Dla leśnika niezmiernie ważnym jest jednak uzyskanie potwierdzenia zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Mając to na uwadze, od 2011 roku Katedra Hodowli Lasu organizuje Studia Podyplomowe „Hodowla lasu II”. Studia te mają charakter wybitnie terenowy. Uczestnicy studiów mają możliwość zapoznania się z praktycznymi problemami hodowli lasu w różnych regionach Polski. Problemy w lasach przerębowych? W jaki sposób wielkopowierzchniowe zaburzenia naturalne wpływają na ekosystem leśny? Jak rozwiązywać problemy hodowlane w lasach narażonych na emisje przemysłowe? Czy sosnowy las przerębowy to fikcja? Czy możliwe jest pogodzenie leśnictwa z ochroną przyrody? W trakcie kilku zjazdów uczestnicy Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu II” uzyskają odpowiedź na te inne pytania.

Jesteś zainteresowany? Zapraszamy! Dzwoń lub wyślij maila:

dr hab. Janusz Szmyt, Kierownik Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu” – tel. + 48 61 848 77 35, e-mail: janusz.szmyt@up.poznan.pl

mgr inż. Elżbieta Borowiak – tel. + 48 61 848 77 34, e-mail: khl@up.poznan.pl

 

dr hab. Janusz Szmyt,

Kierownik Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu”