Nagrody

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach Natura2000- promocja najlepszych praktyk" wśród najlepszych w Europie

Czerwiec 02, 2016 - 12:50
Fot. Archiwum Lasy Państwowe

Za najlepiej realizowane działania w kategorii „Informacja i komunikacja” uznano projekt „Best for biodiversity", realizowany w latach 2012-2014 przez podlegające Lasom Państwowym Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Propagował on najlepsze praktyki w zakresie informacji i komunikacji w dziedzinie ochrony bioróżnorodności w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cierpliwość i ciężka praca się opłaca – publikacja z obozu naukowego Sekcji Botanicznej Koła Leśników w „Science of the Total Environment”

Kwiecień 27, 2016 - 08:55

W trakcie prac terenowych i laboratoryjnych zebraliśmy dane dotyczące parametrów dendrometrycznych drzewostanów porastających torfowiska oraz kompozycji florystycznej runa wraz z postępem sukcesji, a także zebraliśmy materiał do analizy przyrostów radialnych sosny zwyczajnej. W obozie brali udział członkowie Sekcji: Natalia CzapiewskaAleksandra ĆwiejkowskaMarcin DyderskiAnna GdulaNatalia Minta i Jarosław Tyborski a opiekę merytoryczną nad badaniami sprawował dr Andrzej M.

Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Marzec 31, 2016 - 11:52

Polska Nagroda  Innowacyjności jest programem wizerunkowym prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju

Daniel Boczniewicz laureatem Studenckiego Nobla

Czerwiec 26, 2015 - 14:04

Kilka słów o Danielu

Daniel jest studentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest także absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z tytułem muzyka instrumentalisty w zakresie gry na akordeonie. Członek Zespołu Pieśni i Tańca "ŁANY" przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Członek Sekcji Botanicznej Koła Leśników.

Strony

Subskrybuj RSS - Nagrody
stat4u