Nagrody

Wojciech Borzyszkowski – laureatem nagrody im. prof. Józefa Rivolego

Kwiecień 18, 2012 - 00:00

17 kwietnia 2012 r., Kapituła Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego przyznała już po raz szósty nagrodę im prof. Józefa Rivolego. W tym roku wyróżniono studenta I roku studiów magisterskich na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Wojciecha Borzyszkowskiego.

Wśród osób nominowanych znaleźli się ponadto: Adrian Kocoń, Joanna Skonieczna i Kamila Sońta. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest studentom leśnictwa wyróżniającym się w działalności organizacyjnej i osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce.

Nagrodzeni wykładowcy Wydziału Leśnego UP w Poznaniu

Grudzień 19, 2011 - 00:00

W piątek 16 grudnia 2011 r. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody dla najwybitniejszych uczonych i nauczycieli akademickich. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne za podręcznik pt.:  "Urządzanie lasu” została przyznana dla  prof. dr hab. inż. Konrada Magnuskiego i dr hab. inż. Romana Jaszczaka.

KRASP wręczył certyfikaty jakości kształcenia

Październik 17, 2011 - 00:00

W dniu 13 października w trakcie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wręczone zostały certyfikaty jakości kształcenia przyznawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

To prestiżowe wyróżnienie otrzymał także Wydział Leśny  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przyznany uchwałą NR 40/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku certyfikat jakości kształcenia na kierunku leśnictwo” obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

III miejsce dla Koła Leśników na Sesji Kół Naukowych

Maj 23, 2011 - 00:00

Dnia 17.05.2011r. odbyła się Sesja Kół Naukowych przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Przedstawiciel Sekcji Botanicznej Koła Leśników – Wojciech Borzyszkowski  wystąpił w ramach Sekcji Nauk Przyrodniczych z prezentacją pt.: Inwentaryzacja dendroflory na terenie rezerwatów „Ostrów Panieński” oraz „Łęgi na Ostrowiu Panieńskim”. Przedstawiono w niej wyniki badań przeprowadzonych w ramach letniego obozu naukowego w okolicach Chełmna. Prezentacja zdobyła uznanie Komisji oceniającej, która przyznała Sekcji Botanicznej III miejsce.

Strony

Subskrybuj RSS - Nagrody
stat4u