Nauka

Z cyklu publikacje naszych pracowników - Systematyczne znaczenie cech morfologicznych pyłku wybranych gatunków z rodzaju Rubus (Rosaceae)

Maj 21, 2020 - 09:06

Badaniami objęto 58 gatunków jeżyn reprezentujących większość podgatunków oraz wszystkie sekcje i serie rodzaju Rubus L. występujące w Polsce. Ten należący do rodziny Rosaceae rodzaj jest uznawany za bardzo trudny pod względem taksonomicznym, ze względu na bardzo dużą liczbę gatunków (około 1000) i problemy z ich odróżnianiem, a także różne pod względem zajmowanej powierzchni, często trudne do wyznaczenia zasięgi naturalnego występowania poszczególnych gatunków jeżyn.

Wpływ pory roku na częstość i stopień uszkodzeń drzew podczas trzebieży wczesnej w drzewostanach olchy czarnej w Polsce

Maj 12, 2020 - 12:34

Użytkowanie drzewostanów olchowych, które rosną głównie na siedliskach podmokłych jest utrudnione przede wszystkim ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, okresowo lub stale utrzymujące się podtopienie oraz gleby torfowe o niskiej nośności. Planując pozyskanie drewna w takich uwarunkowaniach przyrodniczych należy zwracać uwagę nie tylko na dobór właściwej technologii i organizacji pracy, ale w jak najszerszym zakresie wykorzystać inne aspekty, jak chociażby dobór odpowiedniej pory roku, która pozwoliłaby ograniczyć szkody w środowisku leśnym.

Publikacja - Jak i w jakim zakresie pozyskiwanie drewna wpływa na glebę, odnowienie oraz pozostający drzewostan?

Kwiecień 28, 2020 - 07:05

Użytkowanie lasu nierozłącznie związane jest z wpływem na środowisko leśne. Uruchomienie procesu pozyskiwania drewna inicjuje trwałe, choć czasowe związanie węgla zmagazynowanego w drewnie. Z drugiej strony zastosowanie procesów technologicznych pozyskiwania drewna wpływa na glebę i pozostający drzewostan. W obu przypadkach obserwujemy proces zmian w środowisku. Zmiana zgęszczenia gleby, choć niekorzystana jest procesem odwracalnym; uszkodzenia drzew naruszają tkankę drzewną, pozostawiają trwały ślad, ale podlegają też zarastaniu.

Rębnia przerębowa może prowadzić do umiarkowanego zróżnicowania struktury drzewostanu oraz jej niewielkiej średniookresowej dynamiki – wyniki eksperymentu Katedry Hodowli Lasu

Styczeń 08, 2020 - 08:23

Analiza struktury drzewostanu i jej dynamiki prezentowana w artykule oparta jest na danych zebranych na stałych powierzchniach pomiarowych Katedry Hodowli Lasu zlokalizowanych w jednostce kontrolnej Unieszów zlokalizowanej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice w ciągu 24 lat rozwoju drzewostanu (lata: 1993-2017). Analizowano strukturę drzewostanu w trzech aspektach: zróżnicowania gatunkowego, zróżnicowania przestrzennego wzorca rozmieszczenia drzew oraz zróżnicowania wielkości drzew.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka