Nauka

Rębnia przerębowa może prowadzić do umiarkowanego zróżnicowania struktury drzewostanu oraz jej niewielkiej średniookresowej dynamiki – wyniki eksperymentu Katedry Hodowli Lasu

Styczeń 08, 2020 - 08:23

Analiza struktury drzewostanu i jej dynamiki prezentowana w artykule oparta jest na danych zebranych na stałych powierzchniach pomiarowych Katedry Hodowli Lasu zlokalizowanych w jednostce kontrolnej Unieszów zlokalizowanej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice w ciągu 24 lat rozwoju drzewostanu (lata: 1993-2017). Analizowano strukturę drzewostanu w trzech aspektach: zróżnicowania gatunkowego, zróżnicowania przestrzennego wzorca rozmieszczenia drzew oraz zróżnicowania wielkości drzew.

Turniej Łuczniczy w Grzybowie - Marcin Włoch zajął drugie miejsce w kategorii hunter

Październik 28, 2019 - 07:41

Pogoda tego dnia bardzo nam dopisywała - było ciepło (jak na koniec października), niebo było błękitne, a delikatny wietrzyk sprawiał, że raz na jakiś czas liście spadały z drzew niczym konfetti, co całej imprezie nadawało wyjątkowego uroku. Impreza zaczęła się o godzinie 10:30, kiedy padły pierwsze strzały.

Turniej przybrał dosyć nietypową formę jak na zawody terenowe - Przede wszystkim trasę turnieju pokonywaliśmy dwa raz, a celów było 21 zamiast 28. Dodatkowo na każdy cel mieliśmy dwa strzały (zamiast zwyczajowych 3), z których oba były punktowane (nie zaś pierwsze trafienie).

Z cyklu publikacje naszych pracowników – Autumn migration of immature Red Kites Milvus milvus from a central European population

Październik 11, 2019 - 08:33

Autorzy wykazali, że głównymi miejscami zimowania badanej grupy ptaków pochodzących z Wielkopolski jest Francja i Hiszpania. Ukazali też nieznany dotychczas szlak migracyjny w kierunku zachodniej Grecji. Praca pokazuje kluczowe w ochronie gatunku znaczenie najważniejszych miejsc związanych z migracją - zimowisk i miejsc postojowych. Wśród stwierdzonych zagrożeń, które w znaczący sposób wpływają na stan populacji wykazano kolizje z liniami elektroenergetycznymi średnich napięć (ponad 1/4 padłych ptaków) oraz trucie na zimowiskach.

Z cyklu publikacje naszych pracowników -The water absorbability of beech (Fagus sylvatica L.) and fir (Abies alba Mill.) organic matter in the forest floor

Październik 08, 2019 - 09:16

Poziomy organiczne gleb leśnych, zawierające znaczne ilości martwej materii organicznej cechuje podwójna kapilarność: między cząsteczkami oraz wewnątrz nich. W pracy postawiono hipotezę, że czas potrzebny do wypełnienia wodą kapilarności wewnętrznej materii organicznej zależy od jej pochodzenia botanicznego oraz stopnia rozkładu. Eksperyment przeprowadzono na materii organicznej w różnym stopniu rozkładu, pochodzącej z różnowiekowych, górskich drzewostanów bukowych (Fagus sylvatica L.) i jodłowych (Abies alba Mill.).

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka